جراحی دندان عقل

10 نکته کلیدی برای مراقبت پس از درمان جراحی دندان عقل

جراحی دندان عقل چگونه انجام می شود؟ جراحی دندان عقل در مواردی مانند ریشه دندان عقل افقی ، دندان عقل نهفته و ریشه در استخوان فک فرو رفته باشد ، انجام می شود. اگر دندان عقل شما نهفته است ، برشی روی لثه شما ایجاد می شود تا به دندان عقل دسترسی پیدا کنیم. پس …

10 نکته کلیدی برای مراقبت پس از درمان جراحی دندان عقل ادامه »