فاصله بین دندانی

دیاستما و فاصله بین دندان ها

دیاستما به شکاف یا فضای بین دندان ها اشاره دارد. این فضاها می توانند در هر جایی از دهان ایجاد شوند، اما گاهی بین دو دندان جلویی بالایی قابل توجه هستند. این وضعیت هم بزرگسالان و هم کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد. در کودکان، پس از رشد دندان های دائمی، شکاف ها ممکن …

دیاستما و فاصله بین دندان ها ادامه »