اختلال روانی و مشکلات دهان

اختلال روانی و مشکلات دندانی کودکان

مشکلات دندانی و تأثیر آنها بر اختلال روانی کودکان این واقعیت است که سلامت دندان نیز به طور مستقیم با سلامت روان، به ویژه برای یک کودک، مرتبط است. در دوران کودکی، حفظ یک سلامت دهانی مناسب ضروری است، زیرا هم پوسیدگی دندان و هم بیماری لثه با تغییرات رفتاری مرتبط هستند. اغلب اوقات درک …

اختلال روانی و مشکلات دندانی کودکان ادامه »