ریتینر ارتودنسی چیست

انواع نگهدارنده های ارتودنسی و کاربرد ریتینر در ارتودنسی

استفاده از نگهدارنده های ارتودنسی در بین افرادی که تحت درمان ارتودنسی قرار می گیرند بسیار رایج است. این لوازم درمانی در حفظ و نگهداری از درمان ارتودنسی کمک بزرگی خواهد کرد. برای درک اهمیت استفاده از نگهدارنده های ارتودنسی و نقشی که آنها در حفظ زیبایی لبخند شما ایفا می کنند ، باید قابلیت …

انواع نگهدارنده های ارتودنسی و کاربرد ریتینر در ارتودنسی ادامه »