پر کردن دندان

پرکردن دندان با آمالگام

زمانی که دندان ها پوسیده می‌شوند اقدام به پر کردن می‌کنیم. ابتدا باید یک تصویربرداری از دندان انجام شود و سپس با توجه به عفونت و باکتری ها یی که دارند پزشک تصمیم می‌گیرد اقدام به پرکردن و یا عصب کشی دندان هایتان کند.  پرکردن دندان با چه موادهایی انجام می‌شود؟ مواد های مختلفی برای …

پرکردن دندان با آمالگام ادامه »