دندانپزشکی طرف قرارداد بیمه های درمانی

بیمه دندانپزشکی

  بیمه های درمانی که خدمات دندانپزشکی را پوشش می دهند ، در اکثر موارد خصوصی هستند. بیمارانی که از این بیمه ها استفاده می کنند، فقط مابه التفاوت حق الزحمه را پرداخت می کنند. بیمه های درمانی هزینه ای را که با کلینیک دندانپزشکی طرف قرار داد بیمه توافق کرده اند ، پرداخت می […]