رژیم غذایی شما بر سلامت دهان و دندان شما تأثیر مستقیم دارد!

رژیم غذایی شما بر سلامت دهان و دندان شما تأثیر مستقیم دارد!

هر غذایی که می خورید یا می نوشید با دندان های شما تماس پیدا می کند. این به این معنی است که این انتخاب ها به طور مداوم بر سلامت دهان و دندان شما تأثیر می گذارد. بسیاری از مواد غذایی مانند غذاهای شیرین ، فرآوری شده و نوشیدنی های بسیار اسیدی ، می توانند…