ارتباط میگرن و دندان درد

میگرن و دندان درد

میگرن چیست؟ به گفته بنیاد تحقیقات میگرن، یک میلیارد نفر در سراسر جهان از میگرن رنج می‌برند و در حالی که میگرن یک بیماری مربوط به دندانپزشکی نیست، به نظر می‌رسد سردرد با دندان درد و شرایط خاصی که باعث دندان درد می‌شود مرتبط باشد. در این مقاله به موضوعاتی مانند، میگرن و چه شرایطی […]