اندازه گیری فشار خون در دندانپزشکی مهم است؟

شار خون یکی از مهمترین شاخص‌های سلامت عمومی بیماران است که بر ارائه خدمات دندانپزشکی نیز تأثیر می‌گذارد. اندازه‌گیری فشار خون در مطب‌های دندانپزشکی نه تنها یک روش پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز مشکلات حاد در حین درمان‌های دندانپزشکی است، بلکه یک اقدام مهم برای ارتقاء سلامت عمومی بیماران محسوب می‌شود. با توجه به این …

اندازه گیری فشار خون در دندانپزشکی مهم است؟ ادامه »