دکتر محسن برزگران

دکتر محسن برزگران

  • فارغ التحصیل ممتاز از آکادمی دندانپزشکی پالتاوا(UMSA)در سال 1999
  • دارای فلوشیپ ایمپلنت از موسسه IDIفرانسه
  • دارای فلوشیپ ایمپلنت ازموسسه US intel آمریکا
  • دارای فلو شیپ ایمپلنت از انگلیس
  • بیش از بیست سال سابقه درمان بیماران در تهران
  • دندانپزشک معتمد بیمه های دانا و ایران و شهرداری تهران
  • مسئول فنی کلینیکهای دندانپزشکی بمدت بیست سال

نوشته های پزشک

دیگر پزشکان کلینیک دندانپزشکی مینوسا