سيده فاطمه مرسلی

سیده فاطمه مرسلی

متخصص بیهوشی

  • فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
  • دارای مدرک تخصصی بیهوشی از دانشگاه ایران
  • دارای بورد تخصصی از دانشگاه ایران

نوشته های پزشک

دیگر پزشکان کلینیک دندانپزشکی مینوسا