سيده فاطمه مرسلی - کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی مینوسا

سيده فاطمه مرسلی

  • فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
  • دارای مدرک تخصصی بیهوشی از دانشگاه ایران
  • دارای بورد تخصصی از دانشگاه ایران
سيده فاطمه مرسلی

دیگر پزشکان کلینیک دندانپزشکی مینوسا