فارغ التحصیل ممتاز از آکادمی دندانپزشکی پالتاوا(UMSA)در سال 1999 دارای فلوشیپ ایمپلنت از موسسه IDIفرانسه دارای فلوشیپ ایمپلنت ازموسسه US intel آمریکا دارای فلو شیپ ایمپلنت از انگلیس بیش از بیست سال سابقه درمان بیماران در تهران دندانپزشک معتمد بیمه های دانا و ایران و شهرداری تهران مسئول فنی کلینیکهای دندانپزشکی بمدت بیست سال

فارغ التحصیل دانشگاه تهران دارای مدرک تخصصی زیبایی (ژل و بوتاکس صورت) از دانشگاه تهران

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران دارای مدرک تخصصی بیهوشی از دانشگاه ایران دارای بورد تخصصی از دانشگاه ایران