کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی

نحوه استفاده صحیح از نخ دندان چگونه است؟

نحوه استفاده صحیح از نخ دندان بدین شکل است که بین دندان ها را با نخ مخصوص دندان که از نایلون یا تفلون چند رشته ای یا تک رشته ای ساخته شده اند، بعد از خوردن غذا، قبل و یا بعد از مسواک زدن، بین دندان ها می کشیم. به علت وجود فاصله کم سطوح …

نحوه استفاده صحیح از نخ دندان چگونه است؟ ادامه »