ایمپلنت دیجیتال

ایمپلنت دیجیتال چیست؟

ابمپلنت دیجیتال با فناوری سه بعدی و بدون جراحی ساخته می‌شود. این نوع ایمپلنت را با توجه به اندازه استخوان فک ابتدا در فضای کامپیوتری طراحی می‌کنند سپس با برش حداقلی و بدون بخیه اعمال می‌شود که درد کمتری دارد. در این روش برای بررسی موقعیت رشته‌های عصبی و وضعیت استخوان فک از مدل‌سازی سه …

ایمپلنت دیجیتال چیست؟ ادامه »