پل های دندانی

پل های دندانپزشکی

پل دندانپزشکی چیست پل های دندانپزشکی نوعی پروتز ثابت دندان است که روی دندان های سالم کناری قرار گرفته تا فضای خالی دندان از دست رفته را باز سازی کند. برای استفاده از پل های دندانپزشکی در کلینیک شبانه روزی دندانپزشکی مینوسا ، درمان دندان های مجاور ناحیه دندان از دست رفته ضروری می باشد. …

پل های دندانپزشکی ادامه »