پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت

پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت امروزه برای پروتزهای متحرک در افراد فاقد دندان استفاده می شود. ایمپلنت هایی که به استخوان فک متصل شده اند ، فاصله بین پروتز با فک را کاهش می دهند و حرکت پروتز متحرک را هنگام جویدن و صحبت کردن کنترل می کند. به این نوع پروتز اوردنچر گفته می … ادامه خواندن پروتز متحرک متکی بر ایمپلنت